Puukkoseppä

Puukkoseppä

Matkani puukkosepäksi alkoi vuonna 2014 kun innostuin taonnasta kansalaisopiston kurssilla. 

Puukkosepän työ on ainutlaatuinen yhdistelmä perinnettä, taitoa ja intohimoa. Tämä käsityöläinen omistautuu teräksen ja puun muokkaamiseen, luoden veitsiä, jotka eivät ole vain työkaluja, vaan myös taideteoksia.

Koulutus puukkosepäksi vaatii sitoutumista perinteisiin tekniikoihin ja moderniin osaamiseen. Usein se alkaa oppipoikana, jossa nuori käsityöläinen perehtyy perustekniikoihin, kuten terän taontaan, karkaisuun ja kahvan valmistukseen. Tämä oppivaihe on intensiivinen ja vaatii pitkäjänteisyyttä.

Osaaminen kehittyy vuosien varrella, oppien erilaisia veitsenrakennuksen tekniikoita ja työkalujen käyttöä. Tärkeää on myös materiaalien, kuten teräksen ja puun, ominaisuuksien ymmärtäminen sekä niiden vuorovaikutus veitsen laadun kanssa.

Puukkosepät vaalivat perinteitä, mutta ovat myös avoimia uusille ideoille ja tekniikoille. He voivat erikoistua tiettyihin veitsityyppeihin tai luoda omia designejaan, tuoden persoonallisuutensa ja käsialansa jokaiseen veitseen.

Tämä ammatti vaatii intohimoa ja omistautumista, ja se on jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Puukkosepät eivät vain luo veitsiä, vaan myös vaalivat käsityötaitoa ja perinnettä, joka siirtyy sukupolvelta toiselle – varmistaen, että tämä ikiaikainen käsityö säilyy elossa.

Nykyään puukkosepäntutkinto on Taideteollisuusalan ammattitutkinto.

Puukkosepäksi voi siis valmistua virallisesti vain Rasekossa tällä hetkellä. Tutkintoon sisältyy pakollisia tutkinnon osia sekä valinnaisia tutkinnon osia jotka koostui omalta osaltani käyttöpuukon ja historiallisen puukon valmistamisesta.

Tutkinto sisältää 150 osp, ja koulutukseni alkoi 29.8.2020 ja päättyi 20.3.2023. Tämä pitkittynyt valmistuminen tosin johtui monestakin syystä, kuten siitä että opettajallani sattui olemaan korona joka kesti todella pitkään sekä jouduin uusimaan näyttötöitäni useasti. Ensimmäisen kerran pyysin näyttöä kesällä 2022 ja lopulta sain näytöt läpi 03/2023. Yleisesti koulutus siis pitäisi kestää 2 vuotta.

Kyseessä siis ei ole mikään läpihuutojuttu, vaan tutkinnon suorittanut voi olla ylpeä puukkoseppä, joita tässä Suomen maassa ei kovin montaa ole.

Koulussa alkoi 2020 kaksi kurssia, syksy ja kevätkurssi, ja näistä kahdesta kurssista tuolloin valmistui 5 henkilöä. 

Tutkinnon voi myös suorittaa näyttönä, eli oppilas osoittaa koululle taitotasonsa.

Tutkinnosta ja koulusta sai paljon hyviä vinkkejä ja oppeja joka selkeästi nosti omaa laatutasoa. Oma näkemykseni ja se mitä jäin kaipaamaan koulutukselta oli selkeys ja kirjallisuus. Insinööriksi opiskeltuani tämä tuntui sekavalta. Kaikki oppi tuli opettajien suusta ja se piti kirjoittaa ylös tai muistaa. Koulutus toteutettiin yksi viikonloppu la-su/kk, jossa Rasekon pajassa tehtiin harjoitustöitä ja opettaja näytti harjoitteita. Loput työt tehtiin kotona. Meillä kävi myös eri henkilöitä kertomassa valokuvaamisesta, muotoilusta. Teoriaa käytiin koulussa oikeastaan yhtenä päivänä tarkemmin. Kun puhutaan esim metalurgiasta mitä tapahtuu puukon atomirakenteessa lämpökäsiittelyn aikana on hyvin monimutkaista ja epäselvää, josta hyvä kirja tai moniste olisi auttanut paljon. Meillä metalurgiaa opettanut henkilö, joka on muinaisten aineiden mestari, ja on varmasti paras tieto tästä aiheesta, kertoi kyllä kattavasti aiheesta, jopa niin että tuli insinööri opiskelun aikaiset ydinfysiikan tunnit mieleen. Hämmennystä vielä toi se että aineistot mitä aiheesta on kirjoitettu on joko vääriä tai väärin kirjoitettuja, tai tämän kuvan aiheesta sai. Nostinkin aihetta esille koulutuksen aikana, mutta tätä vanhakantaista koulutusjärjestelmää ei ihan niin vaan ravistella tai  ilman että sinut leimataan hankalaksi tyypiksi. Oma kaunis ajatus oli kuitenkin, se että myös tulevat opiskelijat hyötyisivät tästä kirjallisuudesta ja koulutuksen opetuksen tasoa saataisiin nostettua pedakokisesti paremmalle tasolle ja että valmistujaisjuhlissa olisi useampi puukkoseppä juomassa kahvia ja syömässä valmistujaiskakkua.

Matkani jatkuu kohti mestariutta, mutta uteliain mielin odotan, että mitäköhän tarinoita siitä saadaan aikaan..